Bezpečnostní pravidla

Příprava prostor před použitím generátoru ozónu:

  • Odstraňte z místnosti květiny a zajistěte nepřítomnost domácích zvířat
  • Uzavřete všechna okna a dveře vč. ventilací
  • Generátor ozónu umístěte co nejvýše v místnosti, a zajistěte volný prostor za zadní částí generátoru alespoň 40cm pro dostatečné nasávání vzduchu
  • Vypočítejte optimální dobu dezinfekce ozónem podle tabulky  

Očekávaná doba dezinfekce  podle velikosti místnosti

50 m3 za 8 minut
100 m3 za 16 minut
150 m3 za 24 minut
200 m3 za 32 minut
300 m3 za 48 minut

Nenastavujte bezdůvodně delší dobu procesu dezinfekce. Pouze tím prodloužíte dobu rozpadu ozónu a dobu možného použití prostoru

  • Zapojte generátor ozónu do el.sítě  (230V) a nastavte časovač na požadovaný počet minut. 
  • V tomto okamžiku se generátor uvede do provozu.
  • Ihned opusťte místnost a zabezpečte, aby během dezinfekce ozónem nikdo do prostoru nevstupoval !!!
  • Generátor se po Vámi zvoleném čase automaticky vypne.

Postup a chování po ukončené dezinfekci:

Prostory ihned řádně vyvětrejte. Místnost můžete opět plně využívat po cca 60 minutách.